LICITEK

Aktuálisan licitre felkínált eladó és kiadó ingatlanok

 

                                                    ONLINE ÁRVERÉSI FELHÍVÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata online árverés útján kívánja értékesíteni a 1843/A/1 hrsz-ú

Pécs, Rácvárosi út 28. szám alatt lévő 82 m² iroda megnevezésű ingatlanát 13.500.000, - Ft + áfa induló vételáron. 

A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és során felmerülő költségeket vállalni köteles. Az ingatlan a liciten résztvevők között a legmagasabb vételi árat ajánló személy részére kerül értékesítésre. 

A licitáltatás online árverés formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online árverés megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és minimum két fő licitálása szükséges. Az online árverésre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10%-ának megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az utalás közleményébe szükséges az ingatlan helyrajziszámának megjelölése. Az átutalt ajánlati biztosíték a nyertes részére az vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll. 

Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2022.05.27. (péntek)

Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn PMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére – legkésőbb az ajánlati biztosíték megfizetésének határidejéig - megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003 telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető. 

Licit időpontja: 2022.05.31. (kedd) 10:00-12:00

Licitlépcső mértéke: 100.000 Ft + áfa

Kiíró az árverésre kerülő ingatlan adatait – ideértve az ingatlanról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető következő helyeken is közzé teszi: gov.pecs.hu, ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.com.

KÉPEK AZ INGATLANRÓL

Ha jelentkezne az árverésre, a további teendőkkel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken: 

- Englóner Ákos +36 30 901-03-21 engloner.akos@pvh.hu

Szerződéskötéssel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa az alábbi elérhetőségen ad felvilágosítást:

- Dr. Réger Janka +36 30 214-58-95 patonai.eva@pvh.hu

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ONLINE ÁRVERÉSI FELHÍVÁS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. online árverés útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat.

 

Hrsz.

Ingatlan címe


Alapterület (m2)

Telek
(m2)

Funkció

Tájékoztató ár (nettó Ft.)

Licit időpontja

1.

18739/A/12

JÓZSEF ATTILA U. 3. II. EM. 1.

85

 

lakás

39 360 000 Ft

A licit(ek) időpontja az érdeklődés függvényében kerül meghatározásra.

2.

38951/A/1

WASS ALBERT U. 2. (MARX U. 2.)

79

 

üzlet

17 000 000 Ft

38951/A/6

WASS ALBERT U. 2. (MARX U. 2.)

14

 

3.

4596/A/5

BARBAKÁN TÉR 1.

30,0

 

raktár

12 400 000 Ft

4.

579/5/A/107

ESZTERGÁR LAJOS U. 9/C.

621,0

 

garázs

30 400 000 Ft

5.

3888/6/A/10

KOLOZSVÁR U. 20.

44

 

pince

2 904 600 Ft

6.

21034/A/85

VARSÁNY U. 14-16.

36

 

üzlet

12 260 000 Ft

7.

23912/287

ESZTERGÁLYOS U. 18-22.  PAVILONOK

107

700

üzlet

21 240 000 Ft

8.

40391/9/A/73

FELSŐBALOKÁNY U. 1.

12

 

üzlet

3 600 000 Ft

9.

40391/9/A/77

FELSŐBALOKÁNY U. 1.

12

 

üzlet

3 600 000 Ft

10.

40391/9/A/78

FELSŐBALOKÁNY U. 1.

12

 

üzlet

3 600 000 Ft

 

FIGYELEM! Ezen ingatlanok ára irányadó és tájékoztató jellegű, NEM MINŐSÜL AJÁNLATTÉTELNEK. Az árváltozás jogát fenntartjuk! A licit időpontja az érdeklődések függvényében kerül meghatározásra.

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A licitáltatás online árverés formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online árverés megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és ingatlanonként minimum két fő licitálása szükséges. Az online árverésre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja. 

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a vételár 10%-ának megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén a majdani licitkiírásban szereplő határidőig átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.  K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-00028090-00000009 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges feltüntetni az ingatlan helyrajziszámát és azt, hogy: LICIT. Az átutalt ajánlati biztosíték a nyertes részére a vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll.

Az árverésen történő részvétel feltétele:

1. a jelentkezőknek nem állhat fenn a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. szemben semmilyen jogcímen tartozása,

2. pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlati biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Kiíró az árverésre kerülő ingatlanok rendelkezésre álló további adatait – ideértve az ingatlanokról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető helyeken teszi közzé: ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.com.

Kérdése van? A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa az alábbi elérhetőségeken ad felvilágosítást: 

• Szokodi Szilvia +36 20 242-57-34 szokodi.szilvia@pvh.hu 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.