TÖRTÉNET

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 100 %-ban Pécs Megye Jogú Város tulajdona.

A társaság működésének kezdete




A Pécs Holding Zrt. ingatlan- és vagyonkezelési tevékenységének nem jogi értelemben vett jogelődje a Pécsi Ingatlankezelő Vállalat, közismertebb nevén a PIK volt. Állami vállalatként 1949. és 1996. között folytatott ingatlangazdálkodási tevékenységet, jellemzően az ingatlanok bérbeadását és azok kezelését látta el. A társaság 1993-1996. között végelszámolás alatt állt, ezért az általa végzett tevékenység további ellátása érdekében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1993. július 1-jével létrehozta a Városi Vagyonkezelő Kft.-t, illetve 1994. január 1-jével a Pécsi Közüzemi Rt.-t. Ezen társaságok összevonásával jött létre jogutódként a PVV Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Rt. 2000. december 14-én. A társaság legfőbb célja ekkoriban a közfeladat ellátása és a közszükségletek kielégítése volt. 2001 tavaszától a Piac- és Vásárigazgatóság is az Rt. keretein belül látja el tevékenységét.

Pécs MJV Önkormányzata 2007. év folyamán döntött arról, hogy külső szakértők igénybevételével, elsősorban egy törzsház-konszern létrehozása érdekében az addig önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságait egyetlen társaságba, a PVV Zrt.-be apportálja tőkeemelésként.

A cégek mind működésüket, mind pedig tevékenységüket illetően rendkívül sokszínűek voltak, így az állatkert, a tömegközlekedés, a repülőtér ugyanúgy megtalálható volt a portfólióban, mint a média, a filmszínház, a Zsolnay manufaktúra, vagy az ipari parkot működtető társaság. Ezek a cégek kerültek a 2008-as év folyamán a PVV Zrt. tulajdonába, amely természetesen meglátszott a társaság jegyzett tőkéjének növekedésén is.
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének döntése értelmében a PVV Zrt. 2008. május 23-án névváltozáson esett át, és Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. néven működött tovább 2016. május 31-ig. Nevében akkor a tulajdonos jelezni kívánta azt, hogy a Társaság holdingszerűen működik, de valójában nem azt a struktúrát hozta létre. A Társaság főbb tevékenységi köre 2011. január 1-jétől 2016. május 31-ig az ingatlangazdálkodás, a piac- és vásárüzemeltetés, valamint az önkormányzati tulajdonú bérleménykezelés.
A 2016. május 27-ei állapot szerint a Társaságnak tulajdoni részesedése van 12 cégben, ebből 3 cég többségi, vagy 100 %-os tulajdonú.
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének döntése értelmében a Pécs Holding Zrt. 2016. június 1-jétől névváltozáson esik át, így Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. néven működik tovább.