ÚJ VÁSÁRCSARNOK


 

KIADÓ HELYEK AZ ÚJ PÉCSI VÁSÁRCSARNOKBAN

A koncepció

Az új vásárcsarnok nem titkolt célja, hogy a mai elvárásokhoz igazodó árukínálatával és szolgáltatásaival, újdonságokkal, újításokkal a családokat, a városban tanuló helyi és külföldi fiatalokat, a tudatos vásárlókat, valamint a belföldi és külföldi turistákat a jól megszokott kínálat mellett az eddigiekhez képest nagyobb mértékben szolgálja ki.

A víziónk az, hogy az új vásárcsarnok, mint Pécs legnagyobb piaca olyan legyen, ami nemcsak építészeti megjelenésével, de színes árukínálatával gasztronómiai és kulturális élményeket is nyújtva igazi közösségi térré váljon. Az új csarnok, terveink szerint bemutatja a helyi, a regionális gasztrokultúránkat valamint kulturális és oktatóprogramoknak is helyet ad. Ehhez bővíteni kívánja kínálatát a helyi és nemzetközi piacokon jelen lévő, gasztronómia értékeket képviselő újdonságokkal, a reform, ökotudatos, natúr, biogazdálkodásból származó élelmiszerekkel is például: különféle gabonák, lisztek, magvak, olajok, egyéb készítmények, magas minőségű helyi és regionális vállalkozásokból származó termékekkel, helyi és regionális pincészetekből származó, minőségi palackos borok reprezentációjával. De várja a delikátesz jellegű portfólióval rendelkező vállalkozókat, például hazai és nemzetközi száraz tészták, olajok, fűszerek, nemzetközi konyhák fűszerei, húskészítmények, gyógyhatású termékek, teák, mézek, aszalványok értékesítőit. Nem maradhatnak ki a kínálatból az egyre divatosabb és népszerűbb natúr termékek: szappanok, tisztítószerek stb. és a csomagolásmentes termékek sem.

Kiemelt jelleggel kívánunk helyet biztosítani térségünk gasztronómiai és kulturális sokszínűségét bemutató regionális termékeknek, a hagyományos, tájjellegű és kézműves termékeknek, gasztro ajándékoknak.

 

A LICITELJÁRÁS MÓDJA

A liciteljárás a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., 7626 Pécs, Búza tér 8/b. szám alatti székházában kerül lebonyolításra.

A liciteljárás az egyszeri igénybe vételi díjra történik, a legmagasabb ajánlatot tevővel a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. előbérleti szerződést köt. Egy fő licitáló esetén a bérlemény a kiírt nettó egyszeri igénybevételi díjjal kerül bérbeadásra.   

Az ASZTALOK esetében a liciteljárás tevékenységi körönként történik, azok sorszáma alapján, emelkedő sorrendben. Egy személy több asztalra is licitálhat. 

A liciteljáráson történő részvétel feltételei

A részvétel feltétele, hogy 

1. a jelentkező az ajánlattételi biztosítékot átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402427-00028090-00000009 számú számlájára.

Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére az általa megfizetendő egyszeri igénybevételi díjba kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlattételi biztosíték a nyertes licitáló részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással az előszerződéskötéstől eláll.

2. A liciteljáráson való részvétel további feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén szükséges PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolásának a bemutatása arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

3. Az ajánlattételi biztosíték megfizetését igazoló dokumentumot a pecsivasarcsarnok@pvh.hu  email címre megküldi. Az email tárgymezőjébe kérjük, írja be, hogy: vásárcsarnok licitbefizetés.

4. A liciteljáráson való részvétel további feltétele az alábbi dokumentumok helyszínen történő bemutatása:

  • személy azonosítására szolgáló okirat,
  • aláírási címpéldány (nem természetes személy licitáló esetén),
  • közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (amennyiben a licitáló nem saját nevében jár el).

5. A liciteljáráson legmagasabb ajánlatot tevő, az általa megajánlott egyszeri igénybevételi díjnak az ajánlattételi biztosíték jogcímen átutalt összeggel csökkentet részét az előbérleti szerződés rendelkezései szerint köteles a PVh Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402427-00028090-00000009 számú számlájára átutalással megfizetni, mely az előbérleti szerződés megkötésének a feltétele. 

6. A licitáló hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a liciteljárással kapcsolatban a tudomására jutott személyes adatokat kezelje.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

KAPCSOLAT

Kérdése van? Kérjük, hívja dr. Orbán Krisztina, vásárcsarnok-vezetőt munkaidőben a 30/728-3199 telefonszámon. 

Ha jelentkezne a liciteljárásra és kérdése van az eljárással kapcsolatban, úgy Englóner Ákos, értékesítési csoportvezető ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken: 

  • Englóner Ákos +36 30 901-03-21 pecsivasarcsarnok@pvh.hu

A kiíró fenntartja a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást a liciteljárás bármely szakaszában módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.